Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia GRL „Pradolina Łeby”, zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 15.30  w siedzibie LGD „Kaszubska Droga” w Luzinie przy ul. Wilczka 7.
 
Program Walnego Zebrania Członków:
1.       Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2.       Wybór przewodniczącego, sekretarza, oraz komisji uchwał i wniosków. 
3.       Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2016 oraz stawianie wniosków o zatwierdzenie sprawozdania za 2016 rok.
4.       Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
5.       Wolne wnioski.
6.       Zakończenie obrad.
 
W przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania w w/w terminie, Walne Zebranie Członków odbędzie się skutecznie tego samego dnia w II terminie o godz. 16:00 przy obecności co najmniej 1/3 członków.
Copyright ©2017 Stowarzyszenie Grupa Rozwoju Lokalnego "Pradolina Łeby", All Rights Reserved.
84-250 Gniewino, ul. Szkolna 3 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 668 521 941)