O Nas

Celem Stowarzyszenia Grupa Rozwoju Lokalnego "Pradolina Łeby" jest zrównoważony rozwój gmin obszaru GRL Pradolina Łeby z udziałem społeczności mieszkańców, w tym także poprzez wspieranie wszelkich działań instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup nieformalnych i osób fizycznych na terenie tych gmin, współpracę z tymi podmiotami i współrealizację zadań.
 
Działamy na terenie gmin Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce.
 
W latach 2010-2015 realizowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007 - 2013 na obszarze w/w gmin oraz Łeby, Nowej Wsi Lęborskiej, Choczewa, Cewic, Wicka.
 
Gminy członkowskie:
 
Copyright ©2017 Stowarzyszenie Grupa Rozwoju Lokalnego "Pradolina Łeby", All Rights Reserved.
84-250 Gniewino, ul. Szkolna 3 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 668 521 941)