GRL Pradolina Łeby partnerem projektu dot. odnawialnych źródeł energii i instalacji solarnych

Dnia 16 stycznia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie przedstawiciele sześciu samorządów (Gmina Luzino, Gmina Miasto Reda, Gmina Miasto Puck, Gmina Linia, Gmina Łęczyce, Gmina Gniewino) oraz przedstawiciele dwóch stowarzyszeń (Stowarzyszenie Grupa Rozwoju Lokalnego „Pradolina Łeby”, Stowarzyszeniem Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne) podpisali umowy partnerskie w sprawie wspólnego zadania „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”.
Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw kopalnych przez domowe kotłownie oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym gmin partnerskich.
Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Luzino.
Copyright ©2017 Stowarzyszenie Grupa Rozwoju Lokalnego "Pradolina Łeby", All Rights Reserved.
84-250 Gniewino, ul. Szkolna 3 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 668 521 941)